این بخش شامل قطعات یدکی برقی مورد استفاده در دستگاه تزریق می باشد.