اجزا و قطعات دستگاه تزریق مواد پلی اورتان 

این بخش شامل انواع پمپ ها , هدهای تک دانسیته و جفت د انسیته, لیوانی , میکسر , صفحه رنگ , ست کامل سوزن , بای پس و .... می باشد